Psychoterapie

emotion freedom technique, ER - emotion relaese, HO OPONOPONO, KINEZIOLOGIE, YUEN METHOD"

Náš život je formován okolím. Jako děti přebíráme modely chování od svých rodičů. V dětském věku zažíváme mnoho příjemných zážitků, ale také těch nepříjemných. Mnoho z nich v nás pak způsobí nějaký "blok" či trauma, které si neseme po zbytek života. Stačí uvést velmi jednoduchý příklad jedné z klientek: Když jí bylo asi 8 let, její bratr ji při hře v bazénu potopil pod vodu. Následkem této zkušenosti, má tato ženy panický strach, když se k ní kdokoliv ve vodě přiblíží. Mnoho zážitků, jakožto například různá sexuální traumata také naše mysl "vytěsňuje". Pokud jsou pro nás tyto zážitky v tu dobu příliš náročné a nedokážeme je řešit, mnohdy je vytěsníme z vědomí, nicméně zůstávají v podvědomí a každý den silně ovlivňují naše chování. Mnohdy pak reagujeme zcela nelogicky, hystericky, mnohdy nás naše postoje velmi tíží a my neznáme jejich příčinu. Jelikož jsme ale od té doby získali mnoho zkušeností a také sílu, dnes se již těmto zážitkům můžeme nejen postavit, ale také je rozumově vyřešit. K tomu všemu, zbavení se starých bloků, zbavení se nánosů negativních emocí v podvědomí, nám mohou pomoci výše uvedené a mnohé další techniky. V oblasti psychoterapie spolupracujeme s prověřenými terapeuty, na něž se můžeme spolehnout. Ne každý kdo absolvuje seminář té či oné metody musí být zároveň dobrý terapeut. Proto vám rádi konkrétního doporučíme.