Duševní

Asi první otázka, která by se hodila napsat k tomu tu tématu je tato: Jaký je smysl našeho bytí na zemi? Život je obrovský dar, kterému není rovno. Naše duše, jakožto samotná životní esence vstoupila do hmotného světa, aby si skrze fyzické prožitky uvědomila svoji podstatu. Cílem je přiblížení se božství, cílem je absolutní harmonie. K tomuto všemu jsme byli mi lidé ideálně vybaveni. Cit je tím, co nám určuje to, co je pro nás vhodné, či co pro nás vhodné není. Přemýšlíte-li nad tím, zda je pro vás například vaše práce vhodná, zeptejte se svého srdce, nikoliv své egoické mysli! Odpověď bude vždy správná, jelikož cit a naše hlubší vědomí vždy věci vnímá v nekonečně širokém kontextu. Už jste někdy slyšeli o člověku, který vyprávěl, že do toho letadla co spadlo nenasedl, protože to tak necítil nebo protože zaspal atp. Náhoda? V žádném případě, náhody přece neexistují. Jen byl například natolik vnímavý, že svou neomylnou intuici poslechl, realizoval! Pokud žijeme v souladu s Životem, Vesmírem, Bohem, Universem, pak máme vše mnohem jednodušší. Vyhneme se mnoha bolestem, mnoha nemocem. Pokud nás nemoc postihne, nelitujme, poděkujme jí, jelikož nemoc je dar, který nám byl dán, abychom mohli změnit to, co tuto nemoc zapříčinilo. Stresovala vás vaše práce 10 let a vy se divíte, že dnes jste na pokraji vysílení a možná i života? Kolikrát vám přišlo na mysl, že by jste měli tuto práci změnit. Ovládl vás ale možná strach. Strach z nejistoty a podobně. Tento strach, jež je opakem lásky, tedy Boha samotného ale není strach vaší duše, ale vaší egoické mysli. Popřeli jste skutečnost, že o vás bude vždy postaráno, budete-li žít v harmonii. I zde se hodí Ježíšova slova „Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? … Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

Většina nemocí nás nutí vrátit se k sobě samotným. Přestat se zabývat toliko vnějším světem a pseudohodnotami, kterým jste uvěřili. Jste snad přesvědčeni, že žijeme lidský život proto, abychom hromadili majetek a stavěli pompézní domy? V průběhu života většina lidí procitne a dosáhne takového vědomí, že prokoukne zrádnost  těchto pozlátek. Zkuste se řídit citem, věnujte se sobě a svým pocitům. Konejte dobré věci a dělejte lidi kolem sebe šťastnějšími, neboť na základě přitažlivosti to, co vy vysíláte tak i přitahujete. Pokud si nyní říkáte, že to tak není, že svět je zlý a podobně, tak si rychle uvědomte, že to byla zase vaše myšlenka, která vám tuto vaši realitu nyní vytvořila, zatímco ostatní si možná užívají poprvé v životě svoji nemoc a poprvé v životě nacházejí štěstí i v oné nemoci, či bolesti například zachumlaní v peřině v posteli. Věřte, že pokud vše přijmete a budete akceptovat svůj život tak, jak je, tedy stanete se dokonale přítomnými, pak vám přijde i řešení vašich problémů, které jste třeba považovali za neřešitelné! Jen nesmíte moc chtít a lpět!

Pokud bychom byli přesvědčení o tom, že za vznikem nemocí stojí jen fyzické příčiny, především pak špatné stravování, žili bychom ve velkém omylu. Jasmuheen, významná autorka bestsellerů, zakladatelka novodobého brethariantsví, tedy život ze „světla“ sama po 16 letech na pránické výživě onemocněla rakovinou. Prohlásila pak, že brethariánství není ani cesta ke zdraví, ani k bezbolestnému životu ani pak cestou k bohu. Cestou k bohu je osvobození od tělesnosti, nikoliv však pouze zjednodušeně od jídla. Určitou roli ve zdraví člověka hraje i karma. Jde o dluh, který nás stále táhne k „osudu“. Odčinění karmického dluhu je nezbytné, obecná rada pak může být snad jen taková, abychom byli dobrými lidmi a žili i pro druhé.