Příčiny nemocí

Bylo by bláhové se domnívat, že za vznikem té či oné nemoci stojí pouze jedna příčina. V absolutní většině případů jde o kombinaci více faktorů. Je však nutné se postavit proti názorům, kterými se ohání současná bezzubá západní medicína a to, že za vznikem většiny nemocí stojí genetické predispozice. Selský rozum stačí k tomu, abychom tyto lživá tvrzení vyvrátili. Genofond se dědí v rámci rodové linie, jak je tedy možné, že nemoci jako je rakovina, či autismus atd. se u našich předků vyskytovali až 10.000krát méně ?! Ano, jistě i genetika může hrát roli, ale věřte nám, že skutečně velice okrajově. Pokud pak organizmus nepředestře vhodné podmínky pro vznik té či oné nemoci, tak ta NIKDY nepropukne! Je zde vhodná paralela Ježíšova podobenství, kde mluvil o slovu božím, jako o semeni, které vyklíčilo a vyrostlo v dospělou rostlinu, jen když padlo na úrodnou půdu. Stejně tomu je i se „semenem“, tedy zárodkem viru, bakterie, plísně, či rakovinným virem BX. Nebojujme tedy s nemocí, pouze držme naši tělesnou a duševní schránku tak čistou, aby zde žádná nemoc nevyklíčila.

Obecně nemoc propuká z několika možných příčin, uvedeme si jich jenom několik na ukázku.

Příklad 1- nedostatek HCl
Studujeme VŠ,nebo podnikáme. Tak jak to bývá, tak přijde těžší období, hodně stresu v práci, rozchody, rozvody a to se samozřejmě podepíše i na našem momentálním stavu. Jednou z reakcí na silný stres je u většiny lidí snížení produkce HCl v žaludku. Žaludek je logicky významnou barierou mezi vnějším a vnitřním prostředím. Každý centimetr kubický masa obsahuje mnoho tisíc zárodků, stačí v toto období sníst tedy syrové, nebo nedovařené maso, nebo si dát špatně umytý salát a zárodky projdou skrze žaludek dále do těla. (Právě nedostatek HCl je jedna z možných příčin, jak se do nás dostane patogen. Je to způsobeno i tím, že se přejídáme a jíme dohromady škroby, tuky i bílkoviny a ty se pak nestráví.) Projde do nás tedy třeba škrkavka, motolice, lamblie atp. Skrze své migrační cesty, které zde nebudeme do detailu rozvádět, se třeba škrkavka dostane do jater, do žlučníku a začne zde dělat paseku. Výsledkem je rozrušení jater, snížená funkce, napadení viry. To má za následek hromaděné toxických látek a těžkých kovů v těle. To má zase za následek totální ztrátu imunity a tvorbu velmi vhodného prostředí pro nákazu a rozvoj dalších patogenů atd. atd.

Příklad 2 - energetická blokáda
Další příčina je energetická. Svými jedovatými postoji k životu si v určité části těla vytvoříme biochemické podmínky pro existenci patogenů. Tělo nám naše otrávené myšlenky splní a materializuje a na místě se objeví patogen. Ten se pak množí a dané orgány, tkáně soustavy napadá více a více, což se projeví jako nemoc. Příkladem může být patologický vztah k sexu u katolických věřících, kdy dojde k energetické blokádě v oblasti druhé čakry, pokračuje množením patogenů, jako třeba trichomonas vaginalis, chlamydia trachomatis atp. Třeba trichomonáda pak ráda způsobuje endometriozu. Příčinou pak může být návštěva kostela a neschopnost filtrovat moudrá slovo do církevním poškozujících dogmat. Cesta ke zdraví ale už není jen v tom odstranit příčinu, tedy nechodit do kostela nechat si dále vymývat mozek, ale bude zde potřeba odstranit i druhotné příčiny, tedy třeba energetický blok a také fyzicky trichomonádu. PS: koho by se dotklo mé vyjádření k církvi, tak na to máte právo, stejně jako já mám právo mít tento názor! Z církve se stal pravý opak toho, co chtěl například Ježíš Kristus a jde o jednu z hlavních příčin odpojen člověka od božství, tedy i od harmonie a zdraví!