Příčiny nemocí

Bylo by bláhové se domnívat, že za vznikem té či oné nemoci stojí pouze jedna příčina. V absolutní většině případů jde o kombinaci více faktorů. Je však nutné se postavit proti názorům, kterými se ohání současná bezzubá západní medicína a to, že za vznikem většiny nemocí stojí genetické predispozice. Selský rozum stačí k tomu, abychom tyto lživá tvrzení vyvrátili. Genofond se dědí v rámci rodové linie, jak je tedy možné, že nemoci jako je rakovina, či autismus atd. se u našich předků vyskytovali až setnásobně méně ?! Ano, jistě i genetika (genové mutace) může hrát roli, ale věřte nám, že skutečně velice okrajově a navíc i to lze dnes již řešit. Pokud pak organizmus nepředestře vhodné podmínky pro vznik té či oné nemoci, tak ta NIKDY nepropukne! Je zde vhodná paralela Ježíšova podobenství, kde mluvil o slovu božím, jako o semeni, které vyklíčilo a vyrostlo v dospělou rostlinu, jen když padlo na úrodnou půdu. Stejně tomu je i se „semenem“, tedy zárodkem viru, bakterie, plísně.... Nebojujme tedy s nemocí, pouze držme naši tělesnou a duševní schránku tak čistou, aby zde žádná nemoc nevyklíčila.

Obecně nemoc propuká z několika možných příčin, uvedeme si jich jenom několik na ukázku.

Příklad 1- nedostatek HCl
Studujeme VŠ,nebo podnikáme. Tak jak to bývá, tak přijde těžší období, hodně stresu v práci, rozchody, rozvody a to se samozřejmě podepíše i na našem momentálním stavu. Jednou z reakcí na silný stres je u většiny lidí snížení produkce HCl v žaludku. Žaludek je logicky významnou barierou mezi vnějším a vnitřním prostředím. Každý centimetr kubický masa obsahuje mnoho tisíc zárodků, stačí v toto období sníst tedy syrové, nebo nedovařené maso, nebo si dát špatně umytý salát a zárodky projdou skrze žaludek dále do těla. (Právě nedostatek HCl je jedna z možných příčin, jak se do nás dostane patogen. Je to způsobeno i tím, že se přejídáme a jíme dohromady škroby, tuky i bílkoviny a ty se pak nestráví.) Projde do nás tedy třeba škrkavka, motolice, lamblie atp. Skrze své migrační cesty, které zde nebudeme do detailu rozvádět, se třeba škrkavka dostane do jater, do žlučníku a začne zde dělat paseku. Výsledkem je rozrušení jater, snížená funkce, napadení viry. To má za následek hromaděné toxických látek a těžkých kovů v těle. To má zase za následek totální ztrátu imunity a tvorbu velmi vhodného prostředí pro nákazu a rozvoj dalších patogenů atd. atd.

Příklad 2 - energetická blokáda
Další příčina je energetická. Svými jedovatými postoji k životu si v určité části těla vytvoříme biochemické podmínky pro existenci patogenů. Tělo nám naše otrávené myšlenky splní a materializuje a na místě se objeví patogen. Ten se pak množí a dané orgány, tkáně soustavy napadá více a více, což se projeví jako nemoc. Příkladem může být patologický vztah k sexu u katolických věřících, kdy dojde k energetické blokádě v oblasti druhé čakry, pokračuje množením patogenů, jako třeba trichomonas vaginalis, chlamydia trachomatis atp. Třeba trichomonáda pak ráda způsobuje endometriozu. Příčinou pak může být návštěva kostela a neschopnost filtrovat moudrá slovo do církevním poškozujících dogmat. Cesta ke zdraví ale už není jen v tom odstranit příčinu, tedy nechodit do kostela nechat si dále vymývat mozek, ale bude zde potřeba odstranit i druhotné příčiny, tedy třeba energetický blok a také fyzicky trichomonádu. PS: koho by se dotklo mé vyjádření k církvi, tak na to máte právo, stejně jako já mám právo mít tento názor! Z církve se stal pravý opak toho, co chtěl například Ježíš Kristus a jde o jednu z hlavních příčin odpojen člověka od božství, tedy i od harmonie a zdraví!