Celostní medicína

Celostní medicína (Naturopatie) je holistický přístup k léčbě člověka. Celostní medicíně se dnes věnuje čím dál více lékařů (MUDr.ů), ale i lidí bez klasického medicínského vzdělání. Celostní medicína vnímá člověka v širokém kontextu. Řeší skutečné příčiny jeho zdravotních potíží a navrhuje řešení jak je odstranit. Celostní medicína se více zaměřuje na člověka samotného, než na konkrétní nemoci. Celostní medicína vychází zcela z fylozofie samotného zakladatele moderní medicíny - Hippokrata z Kósu! Jeji cílem není do těla přidávat chemické látky, ale pokud možno co nejjednodušší cestou docílit v těle takové harmonie, aby patogeny a nemoci nenašli vhodnou půdu! Je zde řada kroků - srovnání potřeb organismu v rovině vitamínů a minerálů,  detoxikace chemických látek, těžkých kovů. herbicidů, fungicidů atd. z těla. Dále nastavení adekvátní stravy dle individuálního metabolismu daného člověka!!!  Ve vyšším stadiu homotoxikozy je velká pravděpodobnost, že se buňky tzv. zvrhnou - vznikne rakovina, nebo bude tělo napadeno patogeny. Psychosomatika je akceptována v maximálním rozsahu. Práce v rovině energie, čchi je také velmi zásadní přístup. Naše poradna se snaží kombinovat veškeré poznatky z medicíny západní, čínské, ajurvédy a moudra našich babiček bylinářek. Zcela zásadní je praktická aplikace fytoterapeutické epigenetiky, kterou považujeme za nejzásadnější objev v historii medícíny! Jde o řízené zapínání a vypínání genů, které vychází z medicínského a vědeckého zkoumání, které jasně říká, že za vznik nemocí nemůže genetika jako taková, ta ovlivňuje asi jen 1% "genetických nemocí", ale epigenetika, tedy buněčná paměť - ať již zděděná, nebí získaná. Tak pak ovlivňuje expresi genu, její transkripci z DNA do RNA a následně translaci do konkrétních bílkovin!

Naše poradna není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči.