NALEZENÍ PŘÍČIN

Pouze stanovení skutečné  příčiny daného zdravotního problému může pomoci klientovi k Navrácení Zdraví. Naturopatie je holistický přístup léčení. Zkoumáme psychosomatické, emocionální i fyzické příčiny, jež vedly v konečném důsledku k onemocnění. K měření mikrobiologické a toxické zátěže používáme nejlepší biorezonanční diagnostický přístroj současnosti - SENSITIV IMAGO 530. Přístroj byl v roce 2009 oceněn zlatou medailí a má 96% přesnost! Stav krve, která nám napoví mnoho o stavu organizmu zkoumáme v temném poli mikroskopu - tzv. vyšetření ŽIVÁ KAPKY KRVE.
Současná medicína se mnohdy velmi detailně zaměřuje na "nemoci", lépe řečeno "tzv. nemoci". Proč píšeme "tzv."? Především z důvodů, že se na konečný projev, jakým je například exém či vysoký krevní tlak nedíváme jako na nemoc, ale pouze jako na fyzický projev, který má svůj jasný původ a příčinu! Přičinou může být parazitální či chemická zátěž. Pak tedy neléčíme "tzv. nemoc", tedy nemaskujeme její projevy, ale odstraňujeme skutečnou příčinu a pok mizí i důsledek - ona "tzv. nemoc".