NALEZENÍ PŘÍČIN

Pouze stanovení skutečné  příčiny daného zdravotního problému může pomoci klientovi k Navrácení Zdraví. Naturopatie je holistický přístup léčení. Zkoumáme psychosomatické, emocionální i fyzické příčiny, jež vedly v konečném důsledku k onemocnění. Tělo je jak hudební nástroj, nemusí být nutně rozbytý, může být rozladěný - disharmonický. Taková disharmonie se v těle projeví jako takový, či onaký zdravotní neduh. Pomocí nástrojů, kterými je například epigenetika, lze tělo opět naladit tak., aby fungovalo jak má, bez únavy, větších či menších zdravotních problémů atp.